Bouwakoestiek

Bouwakoestiek houdt zich bezig met het akoestisch klimaat in gebouwen met het accent op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden door een juist ontwerp en een juiste uitvoering van de bouwconstructie. Het ontbreken van goede bouwakoestiek geeft geluidshinder of zelfs geluidsoverlast.

Studie

In de studiefase worden alle plannen zorgvuldig onderzocht. Aan de hand van een 3D-model en berekeningen volgens de normenreeks ISO 12354 kunnen de nodige materialen en koppelingen bepaald worden om de vooropgestelde eisen te behalen zonder overdimensionering. Aan de hand van het 3D-model kunnen wijzigingen snel bestudeerd worden en is een optimalisatie van het bouwconcept eenvoudig te realiseren.

SONarchitect

Projectopvolging

Tijdens de bouwwerken worden op specifieke fases visuele controles en/of tussentijdse metingen uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat fouten snel opgespoord en gecorrigeerd kunnen worden zonder grote kosten.

Eindcontrole

Na de afwerking van het gebouw worden controlemetingen uitgevoerd om de akoestische prestaties te bepalen en te toetsen aan de vooropgestelde eisen. Als bepaalde prestaties onvoldoende blijken te zijn, geven wij advies en bijstand tot alles opgelost is.


Op het einde van dit traject krijgt u een rapport die vermeld dat alle akoestische prestaties gecontroleerd en goedgekeurd werden.