Zaalakoestiek

Zaalakoestiek is een deelgebied uit de akoestiek dat zich bezighoudt met het gedrag van geluid in ruimtes. Het beheersen van de nagalmtijd is één van de belangrijkste voor een goede akoestiek in een ruimte. Daarnaast zijn er ook parameters zoals de spraakverstaanbaarheid, eventuele echo’s en het achtergrondniveau die een ruimte functioneel en aangenaam kunnen maken.

 

Voorbeelden van ruimtes waar de zaalakoestische parameters zeer belangrijk zijn: landschapskantoren, sportaccommodaties, gymnastiekzalen, zwembaden, scholen, spreekzalen, concert- en muziekzalen, studio’s, kerken en theaterzalen.

Studie

Er kunnen eenvoudige tot zeer complexe simulaties uitgevoerd worden door middel van een modellering in 3D. Iedere oppervlakte krijgt specifieke akoestische eigenschappen (vb. geluidsabsorptie en geluidstransmissie) toegekend. Het simuleren van publiek en/of verschillende geluidsbronnen behoort ook tot de mogelijkheden.

 

Na opmaak en validatie van het model kan er snel een kosten-batenanalyse uitgevoerd worden voor verschillende situaties.

Odeon

Metingen

Verschillende zaalakoestische parameters kunnen ook in situ bepaald worden aan de hand van specifieke meetmethodes.


Aan de hand van metingen in een bestaande toestand kan het 3D-model geijkt worden. Bij metingen voor oplevering worden de betreffende prestaties getoetst aan de vooropgestelde eisen.