Omgevingsgeluid

Geluid in de leefomgeving kan hinder veroorzaken en activiteiten of slaap verstoren. Factoren die een invloed hebben om het omgevingsgeluid zijn bijvoorbeeld weg-, spoor- of luchtverkeer, bedrijven/industrie, windturbines, evenementen… Het voorspellen van de impact op het omgevingsgeluid van een nieuwe of bestaande activiteit is belangrijk om proactief maatregelen te nemen. Aan de hand van simulaties met 3D-modellen kan er in iedere situatie naar de meest optimale oplossingen gezocht worden.


Wij zijn erkend als milieudeskundige in de discipline ‘Geluid en trillingen’, deeldomein geluid (erkenningsnummer ERK/MDGT/106020).

Studie

Aan de hand van een digitaal model van de omgeving met alle relevante gegevens (terreinhoogtes, gebouwen, wegen, geluidsbronnen…) kunnen voorspellingen van het toekomstige omgevingsgeluid uitgevoerd worden. Aan de hand van deze berekeningen kunnen dan de gepaste maatregelen virtueel toegepast worden.

Metingen

Met professionele meetapparatuur kan het geluid gedurende meerdere dagen of weken gemeten worden. Dit laat toe om bepaalde trends te zien of geluidsbronnen op te sporen. Met onze eigen gespecialiseerde software kunnen we grote hoeveelheden gegevens snel analyseren.

 

Op basis van metingen kan het digitaal model gekalibreerd worden of kan er een toetsing aan de vooropgestelde grenswaarden gebeuren.